ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

11 Views0 Comments

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

7 Views0 Comments

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

รับโอน (ย้าย) นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก

47 Views0 Comments

รับโอน (ย้าย) นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. ด้วยทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานราชการ เพื่อมาดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์  093-131-9904

รับโอน (ย้าย) ครู ค.ศ.1

37 Views0 Comments

รับโอน (ย้าย) ครู ค.ศ.1 ด้วยทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1 เอกปฐมวัยจำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์  053-042-789 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

11 Views0 Comments

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

7 Views0 Comments

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

รับโอน (ย้าย) นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก

47 Views0 Comments

รับโอน (ย้าย) นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. ด้วยทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานราชการ เพื่อมาดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์  093-131-9904

รับโอน (ย้าย) ครู ค.ศ.1

37 Views0 Comments

รับโอน (ย้าย) ครู ค.ศ.1 ด้วยทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1 เอกปฐมวัยจำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์  053-042-789 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

11 Views0 Comments

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

7 Views0 Comments

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เว็บบอร์ด